Asuminen Asuminen

Järjestyssäännöt

Taloyhtiön järjestyssäännöt on päivitetty 2015.

Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon muut talon asukkaat. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestysmääräyksiä.

Yhtiön sisäisen hallinnon hoitamiseksi huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava myös yhtiön isännöitsijälle.

ULKOALUEET

Kilpien ja mainosten sekä antennien yms. asentaminen on sallittu vain yhtiön luvalla. Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava yhtiön isännöitsijälle välittömästi. Nurmikoiden ja istutusten vahingoittaminen on kielletty.

JÄTEHUOLTO

Talousjätteet on vietävä pakattuina jäteastioihin. Muistathan hajottaa ja litistää pahvilaatikot. Lisäksi on otettava huomioon määräykset jätteiden lajittelusta.

Muiden kuin talousjätteiden, esimerkiksi huonekalujen, poiskuljettamisesta on asukkaan huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jäteviranomaisten niille varaamille paikoille.

PYSÄKÖINTI

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niille varatuilla ja merkityillä paikoilla. Auton tarpeeton joutokäynti on kielletty. Autojen pesu on kielletty yhtiön alueella.

Taloyhtiöllä on kaksi vieraspaikkaa sisääntulotien päässä. Vieraspaikat on varattu talossa asioivien vieraiden käyttöön.

HUONEISTOT

Huoneistoissa ei saa häiritä naapureita. Erityisesti klo. 22.00 – 07.00 on vältettävä melua.

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistossa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön isännöitsijälle ja huoltoyhtiölle.

Häiritsevät remonttiäänet tulee ajoittaa arkisin välille klo 8.00-18.00 ja lauantaisin klo 10.00-16.00. Sunnuntaisin häiritsevät remonttiäänet on kiellettyjä. Remontti-ilmoitukset tulee olla ilmoitustaululla koko remontin ajan. Muutos- ja korjaustöistä on aina ilmoitettava etukäteen myös yhtiölle. Taloyhtiöllä on oikeus valvoa töiden etenemistä.

WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä.

Ruuan valmistaminen parvekkeilla on kielletty.

LEMMIKKIELÄIMET

Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita eikä talossa luvallisissa asioissa liikkuvia eivätkä liata rakennusta tai tonttia.

MÄÄRÄYSTEN RIKKOMINEN

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston hallintaanoton tai vuokrasopimuksen purkamisen.

Autopaikkakäytäntö

Autopaikkoja vuokrataan ensisijaisesti taloyhtiössä asuville henkilöille, joilla on auto käytössään.

Autopaikat eivät siirry asukkaalta toiselle. Vuokrauksesta vastaa isännöitsijä jonotuslistan mukaan.

Vieraspaikat on tarkoitettu talossa vieraileville. Pysäköintiä valvoo ulkopuolinen pysäköinninvalvontayritys.

Asunnoissa on Telia kodin netti

Taloyhtiö ja Telia ovat tehneet sopimuksen, jonka mukaan asuntoihin kuuluu 19.01.2015 alkaen vdsl2-tekniikalla (puhelinpistokkeen kautta) toimiva Sonera Kodin Netti -liittymä 10 megan nopeudella. Lisänopeudet ja lisäpalvelut ovat sovittavissa Telian hinnaston mukaan.